Growmach is part of the Informa Markets Division of Informa PLC

Informa
Informa

Dünden Bugüne Tarım Traktörleri

Ağustos 2023

Tarımsal mekanizasyon sistemi içerisinde kuvvet makinesi olarak traktör, kendi yürür olmayan tarım-iş makinalarına, işlevlerini yerine getirebilmeleri için farklı şekillerde güç iletebilmektedir. Ayrıca, mekanizasyon yatırımlarının önemli bir bölümü traktöre aittir. 


Tarım Makinaları Müteahhitliği

Temmuz 2023

Bitkisel ve hayvansal üretimde insan kas gücü veya hayvan çeki gücü kullanılarak yapılan çeşitli tarımsal işlerin, modern tarım alet ve makinalarıyla yapılması, bu alet ve makinaların tasarımı, üretimi, onarımı ve etkin bir şekilde kullanımını içeren üretim tekniğine tarımsal mekanizasyon denir. 


İklim Değişikliğinin Tarımsal Mekanizasyona Etkileri

Haziran 2023

İklim değişikliği, güneş aktivitesindeki değişiklik, volkanik patlama, deniz suyu sıcaklığı, buz örtüsü dağılımı gibi doğal nedenlerle veya insan faaliyetinin bir sonucu olarak zaman içinde iklimde meydana gelen herhangi bir değişikliği ifade etmektedir. İklim değişikliği, esas olarak atmosferde sera gazı etkisinin artmasına neden olan sera gazlarının birikmesinden kaynaklı olup küresel ısınma ile sonuçlanmaktadır. Sera etkisi nedeniyle Dünya’nın sıcaklığının sürekli artması anlamına gelen küresel ısınma, fosil yakıt tüketiminin hızla artmasıyla birlikte Sanayi Devriminden itibaren başlamıştır. 


Tarım Makinalarında Yenilikçilik

Mayıs 2023

“İnovasyon”: Tarım Makinaları Sektörü İçin Anlamı ve Önemi

İnovasyon, yenilikçilik, yenileşim, yaratıcılık… Bunlar yazı başlığına ilişkin sıkça duyulan kavramlardır.

İnovasyon (innovation)” kelime olarak, “yenilemek veya değiştirmek” anlamında kullanılan Latince kökenli “innovatus” sözcüğünün karşılığı olarak TDK tarafından “Yenileşim” sözcüğüne yer verilir. Ama dilimizde pek yer etmemiş bu sözcük yerine “İnovasyon” kavramı Türkçe’ye katılmış olup bu evrensel kavramı daha yaygın kullanmaktayız. Özetle, yenileşim ve inovasyon sözcükleri eş anlamlı sözcüklerdir.


Tarımda Mekanizasyonun Verimliliğe Etkisi

Nisan 2023

Dünya nüfusu Birleşmiş Milletler tarafından Kasım 2022'de yapılan açıklamaya göre 8 milyarı aşmıştır. Türkiye nüfusu ise aynı yıl toplam 85.3 milyon olarak verilmiştir. Bu nüfusun beslenme ihtiyacı devam ettiği sürece tarımın önemli rolü de devam edecektir. Tarım, tüm dünya nüfusu için büyük önem taşımaktadır, insanoğlunun varoluşundan beri temel kaynaktır ve dünyadaki hiçbir oluşumdan etkilenmeden süreklilik istemektedir. Bunun yanı sıra, dünyada her geçen gün daha fazla sayıda insanın açlık çektiği de unutulmamalıdır.