Growmach is part of the Informa Markets Division of Informa PLC

Informa
Informa

TARMAKBİR ve TARMAKDER, Ödüllü “Tarım Makinaları ve Teknolojileri Proje/Tasarım Yarışması” Düzenliyor!

TARMAKBİR (Türk Tarım Alet ve Makineleri İmalatçıları Birliği) ve TARMAKDER (Tarım Makinaları Derneği) işbirliği ile yürütülecek olan ödüllü “Tarım Makinaları ve Teknolojileri Proje/Tasarım Yarışması” için başvuru süreci başladı. İki ana kategoride proje başvurusu alacak yarışma, toprak işlemeden, robotik sistemlere, hasat teknolojilerinden değişken oranlı ilaçlamaya, hayvan takip sistemlerinden akıllı sulamaya kadar tarım teknolojilerinin bütün alanlarına açık olacak.

Öncelikle lisans ve lisansüstü programlarında öğrenimini sürdüren mühendis adayları ile iş dünyası arasında köprü kurmayı hedefleyen bu organizasyonla yüksek öğrenimde mühendislik yetkinliğinin, liderlik yetilerinin, ekip ruhunun ve takım çalışmasının arttırılması hedeflenmektedir.

Yarışma iki kategoride düzenlenecektir. İlk kategoride ilgili lisans ve lisansüstü programlarında öğrenimini sürdüren öğrenciler için kurgulanan yarışma, ikinci kategoride tarım makinaları sektöründeki diğer ilgililerine de açık olacaktır. Bu kapsamda, tarım makineleri ve teknolojileri alanında yenilikçi fikirlerin hayata geçirilmesi amaçlanmakta olup, sektörün diğer paydaşlarının akademisyenlerle bir araya getirilmesi ve üniversite-sanayi işbirliğine katkı sunulması da imkânı da doğacaktır.

Yarışmada konu sınırlaması bulunmamaktadır. Tarım makinaları ve teknolojilerinin ilgi alanına giren ve pazar dinamiklerine uygun her türlü proje/ tasarımla yarışmaya katılım sağlanabilir. Projeler, alanlarında uzman isimler tarafından objektif bir şekilde değerlendirilecek olup, ön değerlendirme kurulunun belirlediği finalistler, Ekim 2023’de düzenlenecek olan XIV. Uluslararası Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Kongresi sırasında ilgili kategorilerdeki ödülü almak için yarışacaklardır.

Her iki kategoride de “En İyi Proje/ Tasarım Ödülü”, “En Yenilikçi Proje/ Tasarım Ödülü” ve “En iyi AR-GE Projesi/ Tasarımı Ödülü” verilecek yarışmaya katılmak için, aşağıdaki belirtilen şartlardan birinin sağlanması gerekmektedir:

·       Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği veya Biyosistem Mühendisliği Bölümlerinin birinde lisans öğrencisi olmak,

·       Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Anabilim Dalı veya Biyosistem Mühendisliği Anabilim Dallarından birinde lisansüstü öğrencisi veya mezunu olmak/Tarım Makinaları sektöründe (imalat, pazarlama, AR-GE, danışmanlık vb.) çalışmak.

TARMAKBİR ve TARMAKDER tarafından düzenlenen bu yarışma, üniversite öğrencilerden start-up’lara kadar yapılacak çalışmaların kalitesini arttırarak, ödül alan projelerin sanayi kuruluşlarına ve sektöre duyurulmasına yardımcı olacaktır. Bu yolla sadece sektördeki imalatçıların değil, melek yatırımcıların da ilgisinin çekilmesi hedeflenmekte olup, bu şekilde finans, pazarlama, danışman, malzeme, laboratuvar ve/veya test desteğinin alınmasına ve ortaya çıkan çalışmaların bilim dünyasına ve araştırma kurumlarının ilgisine sunulmasına da katkı sağlanacaktır.

Yarışmayla ilgili tüm detaylara https://tarmakder.org.tr/tarmaktek2023/ adresinden erişim sağlanabilir.

Daha fazla bilgi için:

M. Selami İleri, TARMAKBİR Genel Sekreteri, [email protected]

TARMAKDER, tarimmakinaları[email protected]

TARMAKBİR Hakkında:

TARMAKBİR Türk Tarım Alet ve Makinaları İmalatçıları Birliği Derneği, 1978 yılında kurulmuş olup, ülkemizde traktör ve diğer tarım makinaları ana iştigal konusu olan imalatçı ve ihracatçıların üye olduğu bir dernektir. 190 üyesi mevcuttur. Birlik üyeleri, KOBİ’lerden, makine sektörünün önde gelen büyük ölçekli firmalarına ve Türkiye’de de faaliyet gösteren küresel firmalara kadar çeşitli ölçeklerdedir. Bakanlar Kurulu kararı ile isminin başında “Türk” kelimesini kullanmaya hak kazanmıştır. MAKFED Türkiye Makine Federasyonu ve AGRIEVOLUTION Tarım Makinaları İmalatçıları Birlikleri Küresel İttifakı’nın kurucu yönetim kurulu üyesi olan TARMAKBİR ayrıca, CEMA Avrupa Tarım Makinaları Birliği ve ReCAMA Asya-Pasifik Ülkeleri Tarım Makinaları Birlikleri Bölge Konseyi üyesi ve konseyin dönem başkan yardımcısıdır.

TARMAKDER Hakkında:

1995 yılında kurulan Tarım Makinaları Derneğinin amacı, “Tarım Sektörü” ile ilişkili her türlü faaliyette “Tarım Makinaları”, “Tarımsal Mekanizasyon” ve “Tarımda Enerji Kullanımı” gibi konuları “Ziraat Mühendisliği” çerçevesinde “Biyosistem Mühendisliği” yaklaşımıyla araştırmak, tarımsal mekanizasyonla ilgili projeler üretmek, uygulama çalışmaları yapmak, bu alanda çalışan kişi ve kuruluşlar arasındaki iletişim ve işbirliğinin etkinleştirilmesine katkı sağlamaktır. Halen 185 üyesi bulunan dernek, yılda 3 kez Uluslararası indeksler tarafından taranan hakemli Tarım Makinaları Bilimi Dergisini çıkartmaktadır